Úvod  >  Videosúťaž

Zapojte sa do video súťaže o najkrajší dovolenkový zážitok a vyhrajte zájazd s CK FIFO v sezóne 2023 podľa vlastného výberu v hodnote 500 €.

Zapojiť sa je veľmi jednoduché. Počas letnej dovolenky s CK FIFO natočte pomocou smartfónu krátke video, ktoré zachytáva Vaše najkrajšie dovolenkové zážitky, či už na pláži, v hoteli alebo na fakultatívnom výlete. Pošlite nám ho cez internetový portál FIFO - Moja dovolenka alebo využite online úložisko (video pošlite na foto@fifo.sk) a ste zaradení do súťaže. Tešíme sa na vaše príspevky :)

Pravidlá a podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je CK FIFO, s r.o.

Účasť v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník pobytového alebo poznávacieho zájazdu CK FIFO v sezóne 2022, ktorý počas trvania zájazdu avšak najneskôr do 14 dní od jeho ukončenia nahrá na server CK FIFO cez internetový portál FIFO-Moja dovolenka alebo pošle cez online úložisko na foto@fifo.sk maximálne 5 krátkych videí.
Za účelom jednoznačnej identifikácie účastníka súťaže a uľahčenia komunikácie medzi CK FIFO a účastníkom súťaže je potrebné pri každej snímke uviesť:

  • meno autora

  • kontakt na autora (e-mail)

  • názov ubytovacieho zariadenia a termín zájazdu

  • názov videa

Do súťaže môžu byť zaradené iba videá, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

  • nahrané je krátke video s dĺžkou minimálne 15 sekúnd a maximálne 2 minúty, s max veľkosťou 300 MB

  • do súťaže nebudú zaradené videá upravované pomocou počítačových programov alebo aplikácií na úpravu videí

 

CK FIFO si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže videá, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, ako aj videá, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské cítenie alebo ohrozovať mravnosť a etiku.

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas s ich zverejnením v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Zz.

Súťažiaci má k dispozícii súhlas osôb s ich zverejnením, ktoré sú na videu identifikovateľné.

Zároveň súťažiaci vyjadruje súhlas s archiváciou jeho zaslaných príspevkov a osobných údajov v zmysle platných ustanovení zákona.

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas CK FIFO s bezplatným používaním a zverejňovaním videa výhradne pre medializáciu a marketingové aktivity súvisiace s uverejnením na webovej stránke, sociálnych sietiach alebo v propagačných materiáloch CK FIFO.

Účastník súťaže môže svoj súhlas následne kedykoľvek odvolať.

Zverejnenie videí

Videá, ktoré účastníci súťaže zašlú, budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach pod profilom CK FIFO ( https://www.facebook.com/CK.FIFO/).

Výber najkrajšieho videa súťaže

O konečnom víťazovi rozhodne porota CK FIFO. Víťazné video a meno jeho autora bude zverejnené 18.12.2022.

Top