Úvod  >  Videosúťaž

Milí Fifáci,
ďakujeme, že ste sa zapojili do našej videosúťaže. Poslali ste nám množstvo krásnych videí plných leta a pohody. Zo všetkých videí vybrala odborná porota CK FIFO TOP 5.

Všetky videá si môžete pozrieť na našom youtube: Najkrajšie dovolenkové zážitky
1. miesto: Mário Čirka

Autor vyhráva poukaz na zájazd podľa vlastného výberu z ponuky CK FIFO v hodnote: 500 €

2.-5. miesto: Kvetoslava Žilková, Iveta Pernišová, Ivana Oravcová, Michaela Ihriská

Autori videí získavajú darčekové predmety CK FIFO

Srdečne blahoželáme!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tešíme sa na nasledujúci ročník našej Videosúťaže!


Pravidlá a podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je CK FIFO, s r.o.

Účasť v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník pobytového alebo poznávacieho zájazdu CK FIFO v sezóne 2022, ktorý počas trvania zájazdu avšak najneskôr do 14 dní od jeho ukončenia nahrá na server CK FIFO cez internetový portál FIFO-Moja dovolenka alebo pošle cez online úložisko na foto@fifo.sk maximálne 5 krátkych videí.
Za účelom jednoznačnej identifikácie účastníka súťaže a uľahčenia komunikácie medzi CK FIFO a účastníkom súťaže je potrebné pri každej snímke uviesť:

  • meno autora

  • kontakt na autora (e-mail)

  • názov ubytovacieho zariadenia a termín zájazdu

  • názov videa

Do súťaže môžu byť zaradené iba videá, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

  • nahrané je krátke video s dĺžkou minimálne 15 sekúnd a maximálne 2 minúty, s max veľkosťou 300 MB

  • do súťaže nebudú zaradené videá upravované pomocou počítačových programov alebo aplikácií na úpravu videí

 

CK FIFO si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže videá, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, ako aj videá, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské cítenie alebo ohrozovať mravnosť a etiku.

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas s ich zverejnením v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Zz.

Súťažiaci má k dispozícii súhlas osôb s ich zverejnením, ktoré sú na videu identifikovateľné.

Zároveň súťažiaci vyjadruje súhlas s archiváciou jeho zaslaných príspevkov a osobných údajov v zmysle platných ustanovení zákona.

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas CK FIFO s bezplatným používaním a zverejňovaním videa výhradne pre medializáciu a marketingové aktivity súvisiace s uverejnením na webovej stránke, sociálnych sietiach alebo v propagačných materiáloch CK FIFO.

Účastník súťaže môže svoj súhlas následne kedykoľvek odvolať.

Zverejnenie videí

Videá, ktoré účastníci súťaže zašlú, budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach pod profilom CK FIFO ( https://www.facebook.com/CK.FIFO/).

Výber najkrajšieho videa súťaže

O konečnom víťazovi rozhodne porota CK FIFO. Víťazné video a meno jeho autora bude zverejnené 22.12.2022.

Top