Úvod  >  Best Holiday Selfie

FIFO Best Holiday Selfie

Zapojte sa do súťaže CK FIFO o najlepšiu dovolenkovú selfie!

Zachyťte nakrajšie momenty z Vašej dovolenky s CK FIFO a podeľte sa s nimi aj s ostatnými.

Autora najkrajšej selfie odmeníme poukazom v hodnote 300 € na nákup dovolenky z ponuky CK FIFO alebo CK LIPA :-)

Ako na to?

Odfoťte sa, nahrajte fotku, pridajte popis a zdieľajte. Na základe počtu lajkov a hodnotenia tímu CK FIFO vyhlásime víťaznú fotku. Prejsť na Facebook.

Pravidlá súťaže FIFO Best Holiday Selfie

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže " FIFO Best Holiday Selfie".

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Organizátor súťaže

CK FIFO, s.r.o.
Teplická 43, P.O. Box B-26
921 16 Piešťany
Slovenská republika

2 .Trvanie súťaže a podmienky účasti v súťaži

a) Súťažná fáza sa uskutoční v termíne od 21/04/2017 do 05/10/2017

b) Vyhlásenie víťaza sa uskutoční dňa 10/10/2017

Súťaže sa môže zúčastniť a prevziať výhru môže len osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len "súťažiaci" alebo "účastník súťaže"), ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony (ďalej len "výherca").

3. Pravidlá súťaže FIFO Best Holiday Selfie

a) FIFO Best Holiday Selfie je fotosúťaž, ktorá prebieha na Facebooku CK FIFO formou nahrania fotografie typu selfie do aplikácie FIFO Best Holiday Selfie.

b) Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook.

c) Hlasovanie o FIFO Best Holiday Selfie prebieha na Facebook stránke formou lajkovania.

d) Každý súťažiaci môže prihlásiť najviac 2 selfie fotografie len v digitálnej forme nahratím na Facebook stránku CK FIFO časť FIFO BEST HOLIDAY SELFIE.

e) Selfie fotky môžu byť akejkoľvek farby a veľkosti, ktorú bude FACEBOOK akceptovať.

f) Súťaže sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá sa zúčastnila v roku 2017 na zájazde organizovanom CK FIFO alebo CK LIPA. Selfie fotografie musia byť zhotovená na zájazde CK FIFO alebo CK LIPA v roku 2017.

g) Selfie fotografie musia byť vo vlastníctve osoby, ktorá ju nahrala, nie skopírované z iného zdroja.

h) Nahraním Selfie fotografie a zapojením sa do súťaže účastník potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami súťaže.

i) Nahraním Selfie fotografie a zapojením sa do súťaže účastník potvrdzuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely marketingových aktivít CK FIFO/CK LIPA. Takisto potvrdzuje, že má súhlas na spracovanie osobných údajov na účely marketingových aktivít CK FIFO/CK LIPA od všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú na Selfie fotografie, ktorú nahral do sútaže.

j) CK FIFO si vyhradzuje na vylúčenie Selfie fotografie alebo účastníka zo súťaže v prípade porušenia pravidiel alebo podozrenia na porušenie pravidiel.

k) CK FIFO si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

4. Vyhlásenie výhercu a odovzdanie výhier

a) Výhercu poukazu v hodnote 300 € na nákup dovolenky z ponuky CK FIFO alebo CK LIPA na sezónu 2018 vyberie FIFO porota z 10 fotiek, ktoré získajú najviac lajkov.

b) Výhra bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom poskytovateľom výhier.

c) Organizátor bude výhercu kontaktovať najskôr cez správu na Facebooku a následne telefonicky a elektronickou poštou.

d) Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

e) Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť výhru v prípade porušenia pravidiel, podozrenia z porušenia pravidiel alebo zasahovania do programu.

f) Výhru je možné uplatniť si len na pobočkách CK FIFO a CK LIPA.

g) Výhra je prenosná. V prípade záujmu o prenesenie výhry na inú osobu je výherca povinný nahlásiť do CK FIFO meno osoby, ktorá poukaz využije.

h) Výhry nie sú právne nárokovateľné.

Tieto pravidlá vstupujú do platnosti dňa 21.4.2017. Pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na www.fifo.sk/selfie/

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na marketing@fifo.sk alebo prostredníctvom správy na Facebook stránke CK FIFO.

Top