Úvod  >  Podmienky vycestovania do letovísk

Podmienky vycestovania do letovísk

Uvedené podmienky sú aktualizované k 13.04.2021.
Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu a narastajúci počet zaočkovaných ľudí doma aj v zahraničí už niektoré krajiny vrátane Grécka ohlasujú postupné uvoľňovanie opatrení.

Na letnú sezónu sa plne pripravuje aj Chorvátsko, ktoré ponúka dovolenkárom uľahčenie vstupu do krajiny. Chorváti sa už teraz tešia na to, ako Vám povedia "Dobrodošli - Vitajte" :-)

Aj napriek tomu, že v súčasnosti na Slovensku platí zákaz cesty na rekreáciu v zahraničí, sme si istí, že Vaša letná dovolenka už bude zrealizovateľná. Súčasný zákaz je platný len do 28.04.2021. Nezabudnite, že u nás máte mimoriadne výhody až do 30.4.2021. Viac informácií o výhodách nájdete na: https://www.fifo.sk/akcie-2021/

Situáciu pre Vás pozorne monitorujeme a všetky aktuálne dostupné informácie pre Vás zverejníme.

CHORVÁTSKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Chorvátska získate na:
www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Najdôležitejšie podmienky:

Podmienky vstupu do Chorvátska
* Povinnosť splniť aspoň jednu z nasledovných podmienok:
     - PCR test nie starší ako 48 hodín
     - resp. antigénový test nie starší ako 24 hodín (od odobratia vzorky),
     - resp. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za ostatných 6 mesiacov (viac info na stránkach ministerstva),
     - resp. potvrdenie o podaní druhej dávky očkovacej látky viac ako 14 dní pred vstupom do krajiny
* cestujúci, ktorí nesplnili ani jednu podmienku z predchádzajúceho bodu, sú povinní absolvovať PCR test bezprostredne po vstupe do krajiny následne aj 10-dňovú karanténu
* vyplnenie online formulára
* deti do 7 rokov, ktoré cestujú so svojim zákonným zástupcom sa nemusia preukazovať testom (viac info na stránkach ministerstva)

Podmienky tranzitu cez Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko
viď nižšie

Povinnosti po návrate na Slovensko
* domáca izolácia do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu (najskôr na 8. deň), respektíve 14 dňová karanténa bez testu (v prípade, že nemáte príznaky ochorenia)
* karanténa platí aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti
* kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva telefonicky alebo elektronicky cez formulár eHranica
* kontaktovať Vášho poskytovateľova zdravotnej starostlivosti (všeobecného lekára)
* vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (platí pre leteckú dopravu)

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

= = =

TRANZIT CEZ RAKÚSKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vstupu do Rakúska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#rakusko

Najdôležitejšie podmienky tranzitu cez Rakúsko:
* cesta cez Rakúsko musí byť uskutočená bez nevyhnutných zastavení
* vyplnenie písomného prehlásenia o prejdení krajinou v čo najkratšom čase (len odporúčané)

= = =

TRANZIT CEZ MAĎARSKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vstupu do Maďarska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#madarsko

Najdôležitejšie podmienky tranzitu cez Maďarsko:
* podrobenie sa lekárskej prehliadke pri vstupe do krajiny
* dôveryhodné preukázanie účelu cesty a cieľa cesty
* využitie len stanovenej trasy príslušnými úradmi a zastavenie len na určených miestach
* prechod cez krajinu nesmie trvať dlhšie ako 24 hodín

= = =

TRANZIT CEZ SLOVINSKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vstupu do Slovinska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#slovinsko

Najdôležitejšie podmienky tranzitu cez Slovinsko:
* využitie len určených hraničných priechodov
* negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo PCR test nie starší ako 48 hodín
* opustiť krajinu do 6 hodín od vstupu do krajiny
* cestujúci nesmie pri vstupe do krajiny prejavovať príznaky ochorenia

= = =

TURECKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Turecka získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#turecko

Najdôležitejšie podmienky:

Podmienky vstupu do Turecka
* negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín (deti do 6 rokov sa nemusia preukazovať testom)
* vyplniť vstupný registračný formulár najneskôr 72 hodín pred cestou do krajiny

Povinnosti po návrate na Slovensko
* domáca izolácia do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu (najskôr na 8. deň)
* karanténa platí aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti
* kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva telefonicky alebo elektronicky cez formulár eHranica
* kontaktovať Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (všeobecného lekára)
* vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (platí pre leteckú dopravu) 

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

= = =

GRÉCKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Grécka získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#grecko

Najdôležitejšie podmienky:

Podmienky vstupu do Grécka
* PCR test nie starší ako 72 hodín
* karanténa 7 dní
* vyplnenie online formulára
* náhodné otestovanie antigénovým testom (rapid testom) pri vstupe do krajiny

Povinnosti po návrate na Slovensko
* domáca izolácia do obdržania negatívneho výsledku PCR testu (test najskôr na 8. deň), respektíve 14 dňová karanténa bez testu (v prípade, že nemáte príznaky ochorenia).
* karanténa platí aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti
* kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva telefonicky alebo elektronicky cez formulár eHranica
* kontaktovať Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (všeobecného lekára)
* vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (platí pre leteckú dopravu)

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

= = =

BULHARSKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Bulharska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#bulharsko

Najdôležitejšie podmienky:

Podmienky vstupu do Bulharska
* PCR test nie starší ako 72 hodín (všetci cestujúci bez výnimky, aj deti)
* vyhlásenie o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska
* meranie telesnej teploty, vizuálna kontrola cestujúcich

Povinnosti po návrate na Slovensko
* domáca izolácia do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu (najskôr na 8. deň), respektíve 14 dňová karanténa bez testu (v prípade, že nemáte príznaky ochorenia)
* karanténa platí aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti
* kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva telefonicky alebo elektronicky cez formulár eHranica
* kontaktovať Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (všeobecného lekára)
* vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (platí pre leteckú dopravu)

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

= = =

ŠPANIELSKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Španielska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#spanielsko

Najdôležitejšie podmienky:

Podmienky vstupu do Španielska
* PCR test nie starší ako 72 hodín (úradne preložený)
* deti do 6 rokov sa nemusia preukazovať negatívnym testom
* vyplený sanitárny formulár
* meranie telesnej teploty, vizuálna kontrola cestujúcich

Povinnosti po návrate na Slovensko
* domáca izolácia do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu (test najskôr na 8. deň), respektíve 14 dňová karanténa bez testu (v prípade, že nemáte príznaky ochorenia).
* karanténa platí aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti
* kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva telefonicky alebo elektronicky cez formulár eHranica
* kontaktovať Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (všeobecného lekára)
* vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (platí pre leteckú dopravu)

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

= = =

ALBÁNSKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Albánska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Najdôležitejšie podmienky:

Podmienky vstupu do Albánska
* negatívny PCR test ani karanténa momentálne nie sú povinné (výnimkou je príchod zo Spojeného kráľovstva)

Povinnosti po návrate na Slovensko
* domáca izolácia do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu (najskôr na 8. deň)
* karanténa platí aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti
* kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva telefonicky alebo elektronicky cez formulár eHranica
* kontaktovať Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (všeobecného lekára)
* vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (platí pre leteckú dopravu)

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

= = =

TALIANSKO

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Talianska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko

Najdôležitejšie podmienky:

Podmienky vstupu do Talianska
* negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 48 hodín (výnimka je udelená deťom do 2 rokov)
* po príchode do Talianska povinná registrácia na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia
* vyplnenie čestného vyhlásenia
* opatrenia platné do 30.4.2021:
     - po vstupe do krajiny absolvovanie karantény 5 dní, následne antigénový alebo PCR test
     - cestovanie medzi regiónmi v Taliansku len v nevyhnutnom prípade (potrebné potvrdenie účelu cesty)

Povinnosti po návrate na Slovensko
* domáca izolácia do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu (najskôr na 8. deň), respektíve 14 dňová karanténa bez testu (v prípade, že nemáte príznaky ochorenia).
* karanténa platí aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti
* kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva telefonicky alebo elektronicky cez formulár eHranica
* kontaktovať Vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (všeobecného lekára)
* vyplniť elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho (platí pre leteckú dopravu) 

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo


aktualizované dňa: 13.04.2021, 17.00 h
zdroj: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Top