Úvod  >    >  Podmienky vycestovania do letovísk a návratu na Slovensko

Podmienky návratu na Slovensko platné od 19.7.2021

 • osoby zaočkované prvou dávkou pred 9.7.2021 -  si môžu povinnú karanténu skrátiť PCR testom, ktorý je možné vykonať už prvý deň karantény. Test bude hradený štátom. Prechodné obdobie platí do 2.8.2021 do 06.00 h. Po tomto termíne budú osoby s jednou dávkou povinné nastúpiť do 14- dňovej karantény.
 • osoby zaočkované prvou dávkou po 9.7.2021 -  musia po návrate na Slovensko nastúpiť do povinnej 14- dňovej karantény, ktorú je možné skrátiť PCR testom na 5. deň.

5, PRAVIDLÁ A VÝNIMKY PRE DETI

Deti do 12 rokov

 • nemusia sa registrovať na eHranica,
 • nemusia sa testovať, karanténa im končí, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti (napríklad po piatich dňoch po negatívnom PCR teste),
 • po prílete na Slovensko nemusia mať test.

Deti od 12 do 18 rokov 

 • musia sa registrovať, prvá registrácia platí do 9.8.2021,
 • v prípade návratu na Slovensko leteckou dopravou platí aj pre deti bod 6. (viď nižšie)
 • do 9.8. nemusia ísť do karantény, ak nikto iný v spoločnej domácnosti nemá povinnú karanténu (napríklad ak sú obaja rodičia zaočkovaní),
 • po 9.8. bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.

Okrem Digitálneho COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín. Podmienkou je, aby toto potvrdenie bolo v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

6, VSTUP NA ÚZEMIE SR LETECKOU DOPRAVOU

Vzťahuje sa na prílety na letisko na území Slovenska

 • Každá osoba musí vyplniť formulár na stránke https://www.mindop.sk/covid/.
 • Pri prílete z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname, sa pri prílete treba preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín - platí aj pre zaočkované osoby. Táto podmienka je stanovená preto, že cestujúci prichádzajú rizikovým typom dopravy z krajiny, v ktorej hrozí zvýšené riziko nákazy epidemiologicky závažným variantom vírusu SARS-CoV-2. Kombináciou registrácie a testovania sa významne znižuje riziko zavlečenia a následného nekontrolovaného šírenia nových nebezpečnejších variantov pandemického vírusu.

 • Zoznam krajín, z ktorých netreba negatívny PCR test: Albánsko, Andorra, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Čína, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Hongkong, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Južná Kórea, Kosovo, Kuba, Libanon, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macau, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Severné Macedónsko, Singapur, Slovinsko, Španielsko, USA, Mexiko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán.
 • Všetky potrebné informácie nájdete na www.mzv.sk


Plné znenie Vyhlášky č. 231/2021 nájdete tu:  VYHLÁŠKA
Uvedené podmienky týkajúce sa návratu na Slovensko sú aktualizované k 16.07.2021


Podmienky vycestovania do letovísk

Uvedené podmienky sú aktualizované k 27.07.2021.

CHORVÁTSKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Chorvátska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#chorvatsko

Podmienky pre vstup do Chorvátska: veľmi dobré

NAJDÔLEŽITEJŠIE PODMIENKY:

Podmienky vstupu do Chorvátska - platné od 1.7.2021

* vyplnenie online formulára

- - - PLUS - - -

* platný Digitálny COVID preukaz
- - - ALEBO - - -
* negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín
- - - ALEBO - - -
* rýchly antigénový test (RAT) nie starší ako 48 hodín - nutný uvedený výrobca a/alebo obchodný názov
- - - ALEBO - - -
* potvrdenie nie staršie ako 270 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny použitých v členských štátoch EÚ
- - - ALEBO - - -
* potvrdenie o prijatí prvej dávky Pfizer, Moderna alebo Sputnik pred 22 - 42 dňami alebo AstraZeneca pred 22 - 84 ňami
- - - ALEBO - - -
* potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 a prijatia jednej dávky vakcíny do 6 mesiacov od začiatku ochorenia
- - - ALEBO - - -
* potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 pred 11 - 270 dňami

Podmienky tranzitu cez Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko
viď nižšie

TRANZIT CEZ RAKÚSKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vstupu do Rakúska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#rakusko

Najdôležitejšie podmienky tranzitu cez Rakúsko:
* cesta cez Rakúsko musí byť uskutočená bez nevyhnutných zastavení
* vyplnenie písomného prehlásenia o prejdení krajinou v čo najkratšom čase (odporúčané)

= = =

TRANZIT CEZ MAĎARSKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vstupu do Maďarska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#madarsko

Najdôležitejšie podmienky tranzitu cez Maďarsko:
* podrobenie sa lekárskej prehliadke pri vstupe do krajiny
* dôveryhodné preukázanie účelu cesty a cieľa cesty
* prechod cez krajinu nesmie trvať dlhšie ako 24 hodín

= = =

TRANZIT CEZ SLOVINSKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vstupu do Slovinska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#slovinsko

Najdôležitejšie podmienky tranzitu cez Slovinsko:

Aktualizácia platná od 15.7.2021:

Tranzit cez Slovinsko je bez obmedzení, ak sa na hranici predloží potvrdenie (napríklad účet z obchodu, čerpacej stanice), že najmenej 5 dní pred vstupom do Slovinska sa takáto osoba nepretržite nachádzala v krajine, ktorá je na zelenom zozname, alebo sa predloží slovenský očkovací certifikát (potvrdenie o zaočkovaní na COVID-19), digitálny COVID preukaz EÚ (s QR kódom, v digitálnej alebo papierovej forme), digitálny COVID certifikát tretej krajiny (s QR kódom, v digitálnej alebo papierovej forme), potvrdenie o prekonaní COVID-19 (obdobie 10 dní od nakazenia do 6 mesiacov), PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín.

Ak nie je možné predložiť jeden z potvrdení, tranzit sa musí vykonať v priebehu 12 hodín, zastaviť je možné na čerpacej stanici, alebo toalete, alebo v nevyhnutných prípadoch. Súčasne nie je potrebné predložiť PCR alebo antigénový test, nie je nutné vypĺňať žiadny formulár ani sa registrovať na internetovej stránke. Musia sa ale spĺňať podmienky vstupu do cieľovej krajiny.

Vstup do Slovinska sa nepovolí pre osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie COVID-19, alebo má príznaky ochorenia, dovolí sa však tranzit cez Slovinsko, pokiaľ sa prevoz takejto osoby vykonáva záchranným vozidlom alebo sanitkou. Ak osobe bola v cudzine nariadená karanténa, a praje si absolvovať karanténu v tretej krajine, povolí sa vstup do Slovinska, ktoré musí osoba opustiť do 6 hodín od vstupe.

Výnimka z predkladania potvrdení platí pre deti do 14,99 rokov, pokiaľ cestujú so svojim rodičom alebo opatrovníkom.

= = =

GRÉCKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Grécka získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#grecko

Podmienky pre vstup do Grécka: veľmi dobré

NAJDÔLEŽITEJŠIE PODMIENKY:

Podmienky vstupu do Grécka
POZOR ZMENA! Od 3. júla 2021 potvrdenie o prekonaní bude akceptované len v elektronickej podobe - v digitálnom zelenom certifikáte, tzv. "Covid pass". Papierové potvrdenie o prekonaní ochorenia už nebude akceptované!

* plné zaočkovanie proti COVID-19 a potvrdenie v anglickom jazyku z ktorého je zrejmé, že od zaočkovania druhou dávkou vakcíny (ak ide o dvojdávkovú vakcínu) uplynulo viac ako 14 celých dní - akceptované vakcíny na stránkach Ministerstva zahraničných vecí. Upozorňujeme, že deň očkovania je považovaný za "nultý" deň, nie "prvý".
     - - - ALEBO - - -
* potvrdenie, že osoba za posledných 6 mesiacov prekonala ochorenie COVID-19 (ak od ochorenia uplynulo minimálne 30 dní a nie viac ako 180 dní pred vstupom do Grécka). Akceptované je potvrdenie iba z Digitálneho zeleného preukazu EÚ (tzv. Covid pass). Pozitívny výsledok PCR ani antigénového testu nie je od 3. júla akceptovaný.
     - - - ALEBO - - -
* PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 48 hodín (potvrdenie v anglickom jazyku - potrebné náležitosti potvrdenia na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí)

     - - - PLUS - - -
* vyplnenie online formulára v dostatočnom predstihu pred odchodom - na základe skúseností odporúčame vyplniť samostatne pre každú osobu od 12 rokov.


Pri vstupe do krajiny môže byť vykonané náhodné otestovanie antigénovým testom.
Negatívnym výsledkom sa nemusí preukazovať dieťa do 12 rokov (11,99).

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste sledovali aj ďalšie aktuálne pokyny pre vstup na palubu lietadla (napríklad spoločnosť Smarwings a Air Explore vyžaduje splnenie podmienok do destinácie, spoločnosť Ryanair vyžaduje na vstup na palubu aj negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 48 hodín…). Letecké spoločnosti pokyny pre vstup priebežne aktualizujú.

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

➤➤➤ najlepšie LAST MINUTE dovolenky na RHODOS, na KRÉTU, na THASSOS

= = =

BULHARSKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Bulharska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#bulharsko

Podmienky pre vstup do Bulharska: veľmi dobré

NAJDÔLEŽITEJŠIE PODMIENKY:

Podmienky vstupu do Bulharska
* potvrdenie o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo 14 dní - potrebné náležitosti potvrdenia na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Upozorňujeme, že deň očkovania je považovaný za "nultý" deň, nie "prvý".
     - - - ALEBO - - -
* osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných viac ako 15 a menej ako 180 dní a predložia výsledok PCR alebo rýchleho antigénového testu (RAT), ktorý potvrdzuje predchádzajúci výsledok ochorenia na COVID-19 (potrebné náležitosti potvrdenia na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí)
     - - - ALEBO - - -
* rýchly antigénový test (RAT) nie starší ako 48 hodín (potrebné náležitosti potvrdenia na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí)
     - - - ALEBO - - -
* PCR test nie starší ako 72 hodín (potrebné náležitosti potvrdenia na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí)
     - - - ALEBO - - -
* Digitálny COVID preukaz EÚ pre všetky osoby vo veku 12 a viac rokov (doklad obsahuje potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19

     - - - PLUS - - -
* vyplnenie vyhlásenia o dodržiavaní protiepidemiologických opatrení na území Bulharska (formulár na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí)

Negatívnym testom sa nemusia preukazovať deti do 12 rokov (11,99), ktoré cestujú spolu so svojimi rodičmi.

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste sledovali aj ďalšie aktuálne pokyny pre vstup na palubu lietadla (napríklad spoločnosť Smarwings, Air Explore a Europian Air Charterer vyžaduje splnenie podmienok do destinácie, spoločnosť Ryanair vyžaduje na vstup na palubu aj negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 48 hodín…). Letecké spoločnosti pokyny pre vstup priebežne aktualizujú.

➤➤➤ najlepšie LAST MINUTE dovolenky do BULHARSKA

= = =

ŠPANIELSKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Španielska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#spanielsko

Podmienky pre vstup do Španielska: výborné

NAJDÔLEŽITEJŠIE PODMIENKY:

Podmienky vstupu do Španielska
* vyplnenie sanitárneho formulára - osobitne pre každú osobu
* Momentálne na vstup do Španielska zo Slovenska nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom (prehodnocovanie pravidiel každý týždeň)

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste sledovali aj ďalšie aktuálne pokyny pre vstup na palubu lietadla (napríklad spoločnosť Smarwings vyžaduje splnenie podmienok do destinácie, spoločnosť Ryanair vyžaduje na vstup na palubu aj negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 48 hodín…). Letecké spoločnosti pokyny pre vstup priebežne aktualizujú.

➤➤➤ najlepšie LAST MINUTE dovolenky do Španielska - MALLORCA

= = =

TALIANSKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Talianska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#taliansko

Podmienky pre vstup do Talianska: veľmi dobré

NAJDÔLEŽITEJŠIE PODMIENKY:

Podmienky vstupu do Talianska

Pre vstup do Talianska je nutné predložiť Digitálny Covid preukaz EÚ, ktorý musí potvrdzovať jednu z troch možností:
*
digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii (14 dní od ukončenia cyklu s vakcínou uznanou EMA)
* alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vykonaní testu (PCR alebo antigénový test nie starší 48 hodín, výnimku majú deti do 6 rokov)
* alebo digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 (po prekonaní ochorenia s platnosťou potvrdenia 180 dní od prvého pozitívneho testu).

   - - - PLUS - - -
* vyplnenie digitálneho elektronického formulára a následne získanie QR kódu
* po príchode do Talianska povinná registrácia na Oddelení prevencie príslušného zdravotníckeho zariadenia a zároveň povinnosť zaslať negatívny výsledok testu na spomínané oddelenie

Deti do 6 rokov (5,99) sa nemusia preukazovať negatívnym testom.

Ak nemáte jeden z troch uvedených typov digitálneho COVID preukazu EÚ, môžete vstúpiť do Talianska, ale za predpokladu, že:
* podstúpite karanténu desať (10) dní na adrese bydliska, ktorú oznámite po vstupe na územie štátu odboru prevencie príslušného miestneho zdravotného úradu
* na konci desaťdňovej karantény vykonáte ďalší molekulárny alebo antigénový test.


Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo


➤➤➤ ponuka hotelov a apartmánov v TALIANSKU

= = =

TURECKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Turecka získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#turecko

Podmienky pre vstup do Turecka: veľmi dobré

NAJDÔLEŽITEJŠIE PODMIENKY:

Podmienky vstupu do Turecka
* potvrdenie o plnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19, v ktorom sa uvádza, že od úplného zaočkovania (teda od druhej dávky, ak ide o dvojdávkovú vakcináciu) uplynulo najmenej 14 dní
     - - - ALEBO - - -
* potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných viac ako 14 dní a menej ako 6 mesiacov
     - - - ALEBO - - -
* negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín
     - - - ALEBO - - -
* negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín

     - - - PLUS - - -
* vyplnenie vstupného registračného formulára

Deti do 6 rokov (5,99) sa nemusia preukazovať negatívnym testom, potvrdením o zaočkovaní ani potvrdením o prekonaní ochorenia.

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste sledovali aj ďalšie aktuálne pokyny pre vstup na palubu lietadla (napríklad spoločnosť Smarwings vyžaduje splnenie podmienok do destinácie, spoločnosť Ryanair vyžaduje na vstup na palubu aj negatívny antigénový alebo PCR test nie starší ako 48 hodín…). Letecké spoločnosti pokyny pre vstup priebežne aktualizujú.

➤➤➤ najlepšie LAST MINUTE dovolenky do TURECKA

= = = = =

ČESKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Česka získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cesko

Podmienky pre vstup do Česka: výborné

NAJDÔLEŽITEJŠIE PODMIENKY:

Slovensko je pre Českú republiku od 22.6. zaradené do zoznamu krajín s nízkym rizikom nákazy COVID-19, čiže je "zelené"

Podmienky vstupu do Česka
* vyplniť online príjazdový formulár   

     - - - PLUS (ak cestujete na pobyt hromadnou dopravou) - - -
* negatívny antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, resp. test je možné absolvovať až do 5 dní od príchodu do krajiny
     - - - ALEBO - - -
* potvrdenie o plnom zaočkovaní - po uplynutí najmenej 14 dní po podaní 2. dávky (pri dvojdávkovej vakcíne) alebo po uplynutí najmenej 14 dní po podaní 1. dávky (pri jednodávkovej vakcíne)
     - - - ALEBO - - -
* potvrdenie o prekonaní ochorenia covid-19 (11 - 180 dní od prvého pozitívneho testu, ak cestujúci neprejavuje klinické príznaky ochorenia covid-19)

Deti do 6 rokov (5,99) sa nemusia preukazovať negatívnym testom, potvrdením o zaočkovaní ani potvrdením o prekonaní ochorenia.

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo

= = = = =

MAĎARSKO

Informácie uvedené na tejto stránke sú orientačné a nemajú záväzný charakter. Ich obsah je len informatívny. CK FIFO nezodpovedá za správnosť uvedených údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb. Pre úplnosť informácií odporúčame návštevu stránky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Všetky aktuálne informácie o podmienkach vycestovania do Maďarska získate na:
https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#madarsko

Podmienky pre vstup do Maďarska: výborné

NAJDÔLEŽITEJŠIE PODMIENKY:

Od 23. júna 2021 sa rušia sa kontroly na vnútorných schengenských hraniciach Maďarska.

Na územie Maďarska môžu vstúpiť osoby z územia Chorvátska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Slovenska a Slovinska bez obmedzení s výnimkou civilnej leteckej prepravy. Na území Maďarska je potrebné dodržať všetky protiepidemiologické opatrenia prijaté maďarskou vládou.

Všetky aktuálne informácie o povinnostiach po návrate na Slovensko získate na: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#testcovidinfo


aktualizované dňa: 13.08.2021, 11:00 h
zdroj: https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Top