Úvod  >  Medical Clearance Form

Medical Clearance Form

Dopravca má právo z bezpečnostných dôvodov odmietnuť prepravu telesne alebo duševne postihnutého cestujúceho bez doprovodu. Chorý cestujúci musí mať pri vybavení a po celú dobu letu so sebou potvrdenie ošetrujúceho lekára na predpísanom formulári, že je schopný leteckej prepravy (Formulár Medical Clearance Form) - výňatok z prepravných podmienok leteckej spoločnosti Travel Service, a. s. - bod 10.

Na všetkých ostatných letoch (okrem letov do/z USA) je lekárske potvrdenie je požadované v týchto prípadoch:

 • infarkt (do 21 dní od udalosti)
 • mŕtvica (do 10 dní od udalosti)
 • novonarodené deti (do 7 dní od pôrodu)
 • choroba z dekompresie
 • pneumotorax (do 14 dní od udalosti)
 • požiadavka na službu stretcher / inkubátor
 • požiadavka na lekársky kyslík počas letu
 • neschopnosť sedieť vzpriamene
 • poranenie hlavy (do 14 dní od udalosti)
 • zlomeniny
 • sadra na ruke alebo nohe
 • nekomplikované jednoduché tehotenstvo (od 26. do konca 34. týždňa tehotenstva)
 • nekomplikované viacpočetné tehotenstvo (od 20. do konca 28. týždňa tehotenstva)
 • ťažká žilová trombóza
 • ťažká duševná choroba (cestujúci musí cestovať s doprovodom, ktorý má zabezpečené vedľajšie sedadlo)
 • akákoľvek vážna alebo akútna infekčná choroba (vrátane ovčích kiahní)

Potvrdenie od lekára je platné po dobu 14 dní od dátumu vystavenia.

Preprava tehotných žien
Tehotné ženy v období od 26. do konca 34. týždňa (pri viacpočetnom tehotenstve od 20. do konca 28. týždňa) tehotenstva sú povinné predložiť dopravcovi potvrdenie od lekára na predpísanom formulári (neplatí pre lety do/z USA). Tehotné ženy po 34. týždni (pri viacpočetnom tehotenstve po 28. týždni) tehotenstva nie sú dopravcom akceptované k preprave.

Plné znenie podmienok k preprave Travel Service

Top