Úvod  >    >  Geo Guru

Podmienky súťaže GEO GURU

Geo Guru

 

Otestuj si svoje cestovateľské vedomosti, získaj legendárny titul Geo Guru

a hraj o skvelé ceny od CK FIFO v hodnote 333 €, 222 € a 111 €!

Ako na to?

Zahraj si na Facebooku hru Geo Guru -> tu 

Staň sa fanúšikom CK FIFO na Facebooku -> tu 

Zdieľaj hru na svojom FB profile

Pravidlá a podmienky súťaže Geo Guru

1.     Organizátor súťaže:

1.1.   Cestovná kancelária FIFO, s.r.o. (CK FIFO)

1.2.   Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete FACEBOOK.

2.     Podmienky účasti v súťaži:

2.1.   Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti Facebook - www.facebook.com a splní stanovené pravidlá súťaže (ďalej len "súťažiaci"). Súťažiaci sa zaväzujú dodržiavať všetky pravidlá používania siete Facebook uvedené na www.facebook.com/terms.php. Súťažiaci má po celú dobu súťaže aktívny účet na sociálnej sieti Facebook.

2.2.   Súťažiaci poskytne svoju e-mailovú adresu v súťažnom formulári na konci hry.

2.3.  Súťažiaci hru zdieľa na svojom facebookovom profile.

2.4.   Súťažiaci je v čase trvania a vyhodnocovania súťaže (27. 5. 2016 - 30. 9. 2016) fanúšikom facebookovej stránky FIFO - dobrá cestovka

2.5.  Hry sa môže zúčastniť ktorýkoľvek užívateľ sociálnej siete Facebook, ale podmienkou zaradenia do súťaže o ceny je splnenie podmienok, ktoré sú uvedené v bodoch 2.1. až 2.4..

3.     Priebeh a pravidlá súťaže

3.1.   Súťaž prebieha v období od 27. 5. 2016 00:01 do 30.9. 2015 23:59.

3.2.   Súťažiaci sa snaží získať čo najviac bodov vo Facebookovej hre Geo Guru.

3.3.   Body je možné získavať len priamo osobným hraním hry. Získavanie bodov iným spôsobom je porušením pravidiel súťaže. Porušenie pravidiel súťaže zahŕňa (ale nie je obmedzené len na) používanie akéhokoľvek pomocného softvéru na získanie bodov, akékoľvek zasahovanie do aplikácie Geo Guru alebo manipulovanie aplikácie Geo Guru a podobne.

4.    Cena

4.1.   Hlavná cena

4.1. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov v čase uzavretia súťaže získa poukaz na zájazd z ponuky letných dovoleniek CK FIFO resp. CK LIPA (dcérska spoločnosť) v sezóne 2017, v hodnote 300 EUR, a to podľa vlastného výberu.

4.2.  Počet bodov súťažiaceho, podľa ktorého sa určuje celkové poradie súťaže sa rovná najvyšší počet bodov, ktorý súťažiaci získal v hre, počas ktoréhokoľvek pokusu počas trvania súťaže (podľa bodu 3.1.).

4.3.  Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť cenu v prípade porušenia pravidiel súťaže podľa bodu 3.3.

4.4.  V prípade, ak súťažiaci na prvých miestach získajú rovnaký počet bodov, výhra bude udelená tomu, kto hral hru skôr.

Top