Úvod  >  Fotosúťaž

Fotosúťaž 2017

Ceny pre víťazov:

1. miesto: Zájazd s CK FIFO v sezóne 2018 podľa vlastného výberu v hodnote 400 €

2. až 5. miesto: Reklamné darčeky FIFO

Hlasovanie bolo ukončené!

Víťazné fotografie a mená víťazov budú zverejnené už v pondelok 18.12.2017.

 

 

Pravidlá hlasovania a určenia víťazných fotografií

* Fotografia môže dostať 1 bod (min) až 5 bodov (max).

* Z jedného počítača (IP adresa) je možné hlasovať iba raz.

* Hlasy prichádzajúce z anynomných IP adries sú z hlasovania vyradené.

* Desať fotografií s najväčším počtom hlasov ku dňu 15.12.2016 (12:00 hod) postupuje do finále.

* V "TOP 10" sa môže umiestniť len jedna fotografia od jedného autora, s najväčším počtom bodov.

* Hlasovať je možné do 15.12.2017, do 12:00 hod.

* Porota rozhodne o konečnom víťazovi z finálového výberu.

* Víťazné fotografie a mená víťazov budú zverejnené dňa 18.12.2016 na www.fifo.sk.

Pravidlá a podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je CK FIFO, s.r.o.

Účasť v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník pobytového alebo poznávacieho zájazdu CK FIFO alebo CK LIPA v sezóne 2017, ktorý doručí svoje fotografie z dovolenky na e-mail: foto@fifo.sk najneskôr však do 15.10.2017. Jeden účastník súťaže môže poslať maximálne 5 svojich fotografií.

Za účelom jednoznačnej identifikácie účastníka súťaže a uľahčenia komunikácie medzi CK FIFO a účastníkom súťaže je potrebné pri každej snímke uviesť:

  • meno autora
  • kontakt na autora (adresa, e-mail, telefón)
  • kód a termín zájazdu
  • názov snímky

Do súťaže môžu byť zaradené iba snímky, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

  • zaslaná je digitálna fotografia - originálna snímka vyhotovená pomocou digitálneho fotoaparátu, prípadne tabletom alebo smartfónom
  • do súťaže nebudú zaradené skenované obrázky a snímky upravované pomocou počítačových programov alebo aplikácií na úpravu fotografií
  • CK FIFO si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže snímky, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, ako aj snímky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské cítenie alebo ohrozovať mravnosť a etiku

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas s ich zverejnením v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Zz.

Súťažiaci má k dispozícii súhlas osôb s ich zverejnením, ktoré sú na fotografii identifikovateľné.

Zároveň súťažiaci vyjadruje súhlas s archiváciou jeho zaslaných príspevkov a osobných údajov v zmysle platných ustanovení zákona.

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas CK FIFO s bezplatným používaním a zverejňovaním snímok výhradne pre medializáciu a marketingové aktivity súvisiace s uverejnením na webovej stránke alebo v propagačných materiáloch CK FIFO resp. jej dcérskej spoločnosti CK LIPA.

Účastník súťaže môže svoj súhlas následne kedykoľvek odvolať.

Zverejnenie fotografií
Fotografie, ktoré účastníci súťaže zašlú, sú priebežne zverejňované na internetovej stránke www.fifo.sk/fotosutaz v delení na jednotlivé destinácie.

Výber najkrajších fotografií súťaže

Výber najkrajších fotografií sa uskutoční dvojkolovo. V prvom kole získavajú fotografie hlasy od verejnosti. Do druhého kola sa prebojuje 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. O konečnom víťazovi rozhodne porota z finálového výberu. Hlasovanie bude spustené 25.11.2017.

Top