Úvod  >  Fotosúťaž

Fotosúťaž 2019

Pošlite nám Vaše digitálne fotografie z dovolenky s CK FIFO a vyhrajte:

1. miesto: Zájazd s CK FIFO v sezóne 2019 podľa vlastného výberu v hodnote 500 €

2. až 5. miesto: Reklamné darčeky FIFO

Priebežné aktuálne poradie

k 06.12.2019 o 10:00 hod.

 

1. Turecko - Roman Jurinec - Slnko, chyť ma, ak to dokážeš (1212 bodov)

2. Rhodos - Svetlana Šelianová - Podmorské čudo (1065 bodov)

3. Kréta - Milan Sochor - Slnečník (698 bodov)

4. Bulharsko - Jana Fabianová - Vlny (634 bodov)

5. Bulharsko - Erik Bretz - Na pláži (583 bodov)

6. Kréta - Erika Sochorová - Pláž hotela 3 (572 bodov)

7. Mallorca - Veronika Polovková - Západ slnka (469 bodov)

8. Bulharsko - Ľubica Lacová - Goričaja kokoroza (458 bodov)

9. Turecko - Ján Mahďar - Západ slnka (452 bodov)

10. Thassos - Barbora Kobezdová - Hrdé Slovenky (450 bodov)

11. Turecko - Adriana Šarudiová - Foto 5 (450 bodov)

12. Turecko - Katka Hlaváčiková - Pokoj v duši (271 bodov)

13. Turecko - Linda Hujbertová - Foto 3 (174 bodov)

14. Mallorca - Bibiana Ťapušíková - Priezračné more (173 bodov)

15. Turecko - Emília Remenárová - Výhľad z jedálne (145 bodov)

Chýba Vám v TOP 10 Vaša favorizovaná fotografia? Neváhajte a hlasujte! Pozvite do hlasovania aj Vašu rodinu, priateľov či známych!

Pravidlá a podmienky súťaže

Organizátorom súťaže je CK FIFO, s r.o.

Účasť v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každý účastník pobytového alebo poznávacieho zájazdu CK FIFO v sezóne 2019, ktorý doručí svoje fotografie z dovolenky na e-mail: foto@fifo.sk najneskôr však do 15.10.2019. Jeden účastník súťaže môže poslať maximálne 5 svojich fotografií.

Za účelom jednoznačnej identifikácie účastníka súťaže a uľahčenia komunikácie medzi CK FIFO a účastníkom súťaže je potrebné pri každej snímke uviesť:

  • meno autora
  • kontakt na autora (adresa, e-mail, telefón)
  • kód a termín zájazdu
  • názov snímky

Do súťaže môžu byť zaradené iba snímky, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

  • zaslaná je digitálna fotografia - originálna snímka vyhotovená pomocou digitálneho fotoaparátu, prípadne tabletom alebo smartfónom
  • do súťaže nebudú zaradené skenované obrázky a snímky upravované pomocou počítačových programov alebo aplikácií na úpravu fotografií
  • CK FIFO si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže snímky, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, ako aj snímky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské cítenie alebo ohrozovať mravnosť a etiku

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas s ich zverejnením v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Súťažiaci má k dispozícii súhlas osôb s ich zverejnením, ktoré sú na fotografii identifikovateľné.

Zároveň súťažiaci vyjadruje súhlas s archiváciou jeho zaslaných príspevkov a osobných údajov v zmysle platných ustanovení zákona.

Účastník súťaže zaslaním svojho príspevku do súťaže dáva súhlas CK FIFO s bezplatným používaním a zverejňovaním snímok výhradne pre medializáciu a marketingové aktivity súvisiace s uverejnením na webovej stránke alebo v propagačných materiáloch CK FIFO.

Účastník súťaže môže svoj súhlas následne kedykoľvek odvolať.

Zverejnenie fotografií
Fotografie, ktoré účastníci súťaže zašlú, sú priebežne zverejňované na internetovej stránke www.fifo.sk/fotosutaz v delení na jednotlivé destinácie.

Výber najkrajších fotografií súťaže

Výber najkrajších fotografií sa uskutoční dvojkolovo. V prvom kole získavajú fotografie hlasy od verejnosti. Do druhého kola sa prebojuje 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. O konečnom víťazovi rozhodne porota z finálového výberu. Hlasovanie bude spustené 25.11.2019, a hlasovať môžete až do 16.12.2019. Víťazná fotografia a meno jej autora bude zverejnené 18.12.2019.

Top