Úvod  >  Cookies

Zásady používanie súborov cookies

Súbory cookies sa rozumejú malé textové súbory, ktoré webový server ukladá do zariadenia pri návšteve a prezeraní webových stránok. Používajú sa za účelom ukladania údajov o užívateľovi a jeho nastaveniach, takže nie je potrebné, aby webová stránka tieto informácie opakovane požadovala. Súbory cookies sú jednoduché textové súbory, ktorých oprávnenie nezahŕňa vykonať zmenu v programe a ani iné úlohy. CK FIFO (ako prevádzkovateľ webových stránok) ukladá a spracúva všetky druhy cookies. Technické uloženie údajov (tzv. funkčné alebo nevyhnutné cookies) ktorých účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, nepodliehajú súhlasu dotknutého užívateľa. Cookies analytické, štatistické a cookies tretích strán, ktoré podliehajú súhlasu dotknutého užívateľa, CK FIFO ukladá a spracúva výlučne s jeho preukázateľným súhlasom. 

1. Technické cookies (nevyhnutné cookies)

Tieto cookies neukladajú ani nespracúvajú žiadne osobné údaje. Účelom spracúvania a ukladania informácií prostredníctvom funkčných cookies je zabezpečiť riadnu funkcionalitu webstránky. Súhlas so spracúvaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom nevyhnutných cookies preto nie je potrebné získavať. 

2. Analytické cookies a cookies tretích strán

Tieto cookies umožňujú CK FIFO (prevádzkovateľovi webových stránok) spracúvať a ukladať súhrnné informácie o návštevnosti stránky a využívaní rôznych funkcií. Najčastejšie sú analytické cookies nastavované tretími stranami. Súhlas užívateľa so spracúvaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom je potrebný. Cookies tretích strán inštaluje niekto iný ako majiteľ webových stránok so súhlasom majiteľa webovej stránky, ktoré navštevujete, s cieľom zbierať určité informácie a vykonávať tak rozličné výskumy správania, demografie a podobne. Cookies tretích strán používame na našich webových stránkach a pri poskytovaní služieb. Nasleduje zoznam cookies tretích strán, ktoré v súčasnosti používame: facebook.com, google.com, youtube.comS. poločnosť Google Inc. poskytuje službu Google Analytics (GA). Ide o webovú analytickú službu, ktorá poskytuje štatistiky na báze agregácie, a teda anonymné štatistiky, týkajúce sa návštevníkov webových stránok CK FIFO. Súhlas užívateľa so spracúvaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom je potrebný.

3. Marketingové cookies

Tento druh cookies umožňuje CK FIFO (prevádzkovateľovi webových stránok) spracúvať a sledovať informácie o aktivite na webových stránkach, ktoré užívateľ navštívil a odkazoch, ktoré použil. Umožňujú prepojiť každú návštevu webovej stránky užívateľom s informáciami, ktoré o sebe poskytol. Marketingové cookies sú spracúvané a ukladané za účelom personalizácie obsahu tak, aby bol čo najviac prispôsobený záujmom užívateľa. Tieto cookies umožňujú zobrazovať cielenú marketingovú komunikáciu na webových stránkach zapojených do reklamného systému. Súhlas užívateľa so spracúvaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom je potrebný.

Top