CK FIFO CK FIFO
Nerozhoduje
Nerozhoduje
Nerozhoduje
Rozšírené vyhľadávanie
Úvod  >  Slovensko  >  Slovensko  >  Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch CESTOVNEJ KANCELÁ RIE FIFO s.r.o. – SL OVENS KO 2011

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie FIFO s.r.o. (ďalej iba Všeobecné podmienky) sú konkretizovaním všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej predovšetkým v Občianskom zákonníku a sú záväzné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané cestovnou kanceláriou FIFO. Všeobecné podmienky CK FIFO sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú CK FIFO uzatvára s objednávateľom zájazdu. Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníkov. Prosíme vás, aby ste sa podrobne zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami uvedenými v našom katalógu a ostatných ponukových materiáloch. Podpisom zmluvy potvrdzujete, že sú vám tieto informácie a podmienky známe, uznávate ich a súhlasíte s nimi.

Stiahnuť celé znenie (PDF formát)

Top