Cestovné poistenie A1

Cestovné poistenie A1 Pandemic

Cestovné poistenie doplnené o krytie nákladov spojených s ochorením klasifikovaným Svetovou zdravotníckou organizáciou ako epidémia/pandémia alebo s podozrením na toto ochorenie (napr. COVID-19), a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové (cestovateľský semafor); konkrétne ide o:


Cestovné poistenie Šport

Vhodné pre osoby, ktoré budú prevádzkovať športy.
V tomto prípade neodporúčame klasické Cestovné poistenie ale Cestovné poistenie ŠPORT.
V prípade záujmu, kontaktujte Vášho predajcu.