Albánsko - Durres - Hotel Albanian Star - Eva Dobošová - Socialistický bunker pri pláži